Cymraeg    English

Welcome/Croeso

English Website

At One-Two-Tree we specialise in bespoke Forest School and Environmental Education sessions. Whether you are a school or playgroup wanting to run alternative sessions that meet the national curriculum, a parent wanting an alternative outdoor birthday party for your child or just want to have some fun in the outdoors we have a session to suit you. Sessions can be run anywhere outdoors. We use woodlands in North Wales and the North West or can come to you.

Gwefan Cymraeg

Yn One-Two-Tree arbenigwn mewn sesiynau pwrpasol Ysgol y Goedwig ac Addysg Amgylcheddol. P'un a ydych yn ysgol neu gylch chwarae sydd eisiau rhedeg sesiynau amgen sy’n cwrdd â'r cwricwlwm cenedlaethol, yn rhiant sydd am barti pen-blwydd amgen yn yr awyr agored i’ch plentyn, neu ddim ond eisiau cael ychydig o hwyl yn yr awyr agored, mae gennym sesiwn sy'n addas i chi. Gellir rhedeg y sesiynau yn unrhyw le yn yr awyr agored. Defnyddiwn goetiroedd yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, neu fe allwn ddod atoch chi.